Gekwalificeerde onderhoudsspecialisten

De AF-erkende bedrijven werken volgens de kwaliteits­normen van de Stichting AF-Erkenningsregeling.
De AF-Erkennings­regeling is in 1995 ingevoerd op initiatief van FOSAG (lees: OnderhoudNL), de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings-en glasbranche. Aan de AF-Erken­ningsregeling kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak-en bedrijfstechnische diplo­ma’s.

Deze unieke regeling biedt u optimale zekerheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid van het AF-erkende bedrijf waar u mee in zee gaat én over de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de (nakomings-)garantie. In Nederland zijn ruim 1.300 AF-erkende bedrijven.

SchilderBram AF Erkend!

6% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar!

Per 15 september 2009 is de lage BTW-regeling voor schilder- en stukadoorwerken verbeterd. U betaalt het lage BTW-tarief van 6% voor schilder- en stukadoorwerk indien de woning door particulieren wordt bewoond en de woning ouder is dan 2 jaar.

Deze periode van 2 jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouw, tuinhekken enz. vallen ook onder het begrip ‘woning’. Voorwaarde is wel dat zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Dit betekent dat AF-erkende onderhoudsspecialisten geen 21% maar 6% factureren, een besparing van 15% op de rekening aan woningonderhoud.

Glasheldere offerte

Met een AF-erkend bedrijf weet u precies waar u aan toe bent. Zo krijgt u een complete offerte waarin alle belangrijke aspecten helder zijn beschreven: de aard en omvang van de werkzaamheden, de materialen, de benodigde tijd, de planning, etc. Net zo helder zijn de afspraken over de kosten, waarbij de begroting is afgestemd op de algemene en specifieke kenmerken van uw opdracht.

Vaste garantietermijnen schilderwerk
Uiteraard zijn AF-erkende bedrijven ook helder over de garantie op uitgevoerd werk: die is minimaal twee jaar op het buitenwerk en vier jaar op het binnenwerk, afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen.

Garantie glaszetten

Het AF-erkende glaszetbedrijf garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert de AF-erkende glaszetter dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal ontstaan. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na de plaatsing te laten inspecteren door de AF-erkende glaszetter, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door het bedrijf moet worden uitgevoerd.
Buiten de garantie vallen:

  • mechanische breuk
  • thermische breuk
  • condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit
  • interferentie (verkleuring)

Controle

Alle AF-erkende bedrijven worden periodiek gecontroleerd op:

• de kwaliteit van het opgeleverde werk middels de klantentevredenheidsscore en zogenaamde procesbeoordelingen, uitgevoerd door een onafhankelijk deskundigenbureau
• vak- en bedrijfstechnische diploma’s
• inschrijving Kamer van Koophandel
• betalingsgedrag loonbelasting
• ontvangen klachten

Stichting AF adviseert bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Professionele bedrijven gaan professioneel met hun werk om. Desalniettemin kan er wel eens iets fout gaan, waardoor schade wordt veroorzaakt aan uw bezittingen. Stichting AF adviseert haar erkende bedrijven dan ook altijd een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor u EN voor hen een geruststelling op de uitvoering van kwaliteitswerk.

Klantentevredenheid

Een AF-erkend bedrijf is erg geïnteresseerd in uw mening over de kwaliteit van het aan u opgeleverde werk. Daarom vraagt hij u bij de factuur om mee te doen aan het klantentevredenheidsonderzoek via deze website.

Met behulp van uw mening kunnen de bedrijven in de toekomst nog beter aan uw wensen voldoen. Daarom alvast hartelijk dank voor uw medewerking!